top of page

Václava Jandečková: Jan Masaryk nespáchal sebevraždu

jandeckova_d.jpg
Obalka knihy Svedectvi o smrti Jana masa

Na podzim 2019 bylo z iniciativy Václavy Jandečkové zahájeno páté oficiální vyšetřování smrti Jana Masaryka. Autorka ve své nové knize líčí několikaletou svízelnou cestu za tímto cílem a do jejího středu staví unikátní svědectví kriminalisty Vilibalda Hofmanna. Hofmann coby zkušený detektiv a zpravodajský důstojník byl v osudné ráno 10. března 1948 v roli vyšetřovatele jako jeden z prvních přítomen v pražském Černínském paláci,

na jehož nádvoří bylo nalezeno mrtvé tělo oblíbeného ministra zahraničí. Své svědectví pořídil soukromě na magnetofonový pásek o dvacet let později, poté co v rámci obnoveného vyšetřování Masarykovy smrti poskytl výpověď na Generální prokuratuře,

při níž byl konfrontován se zřejmě zmanipulovanými úředními dokumenty. Autorka nahrávku pro veřejnost objevila v rodině Hofmannova přítele Jindřicha Grulicha, která ji dlouhá léta uchovávala a po pádu komunistického režimu se marně snažila upozornit

na ni oficiální místa. Rozborem tohoto klíčového svědectví a jeho porovnáním s řadou úředních dokumentů i dalších osobních vzpomínek autorka odkrývá množství nesrovnalostí, rozporů i záměrných zkreslení a pokouší se z této složité mozaiky rekonstruovat přesvědčivou verzi událostí kolem Masarykovy smrti.

 

Knihu vydalo nakladatelství Academia.

20190720_111528.jpg

Václava Jandečková s Jindřichem Grulichem

Václava Jandečková (*1974) je spisovatelka, publicistka a soukromá badatelka.​

Zabývá se výzkumem a dokumentací zločinů komunismu jako soukromá badatelka. Je členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Za svoji třetí knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950–1951 (2015) obdržela Mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische.

Působila jako soudní tlumočnice a překladatelka, byla  jednatelkou a projektovou manažerkou vlastní firmy Deutsch-Tschechische Unternehmensbegleitung s.r.o., zaměřené na podporu zahraničních podnikatelů vstupujících na český trh. Je členkou Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti Rady Plzeňského kraje[5] a Školské rady Gymnázia Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Roku 2018 založila spolek Společnost pro výzkum zločinů komunismu a stala se jeho místopředsedkyní. V roce 2018 se Společnost pro výzkum zločinů komunismu zasadila o instalaci dvou naučných tabulí, které připomínají akci Kámen na Všerubsku.

Více o autorce na

Václava Jandečková – Wikipedie (wikipedia.org)

Život se nedá ošidit, říká spisovatelka Václava Jandečková - Deník.cz (denik.cz)

Václava Jandečková | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví

falesne hranice.jpg
kamen.jpg
tri muzi proti totalite.jpg
kauza jan masaryk.jpg

O dalších knihách Václavy jandečkové na: Václava Jandečková | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví

bottom of page