Milan Hrabal

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

BÁSNĚ Z DOMOVA

Milan Hrabal (1954 Varnsdorf) je český spisovatel.

Po absolvování ekonomické školy v České Lípě pracoval jako ekonom, později jako vedoucí odboru školství a klutury Městského úřadu Varnsdorf. V letech 2007 až 2016 pracoval v hudebním oddělení Městské knihovny Varnsdorf. Působil mj. také jako vedoucí poetického studia Doteky. V letech 1990--2003 byl redaktorem literárního časopisu Psí víno. Spoluorganizuje literární soutěže pro děti

i dospělé ve Varnsdorfu. Je členem několika literárních a zájmových organizací, mj. Českého centra mezinárodního PEN klubu, Severočeského klubu spisovatelů a Sdružení Q. Je čestným členem Zwjazku serbskich wuměłcow (Sasko) a Společnosti přátel Lužice.

Žije ve Varnsdorfu.

Píše poezii a prózu, je také překladatelem, především z lužické srbštiny. Knižně vydal několik antologií, mj. antologii současné lužickosrbské poezie nazvanou Jazyk, jímž porozumíš větru. Kromě toho je editorem více než 60 publikací. Vydal 11 sbírek poezie, sbírku povídek a knížku pro děti. Debutoval

v roce 1981 sbírkou Sólo větru v Severočeském nakladatelství v Ústí nad Labem. Jeho zatím poslední básnická knížka, cyklus básní Cestou bolesti a víry (Auf dem Weg des Schmerzes und Glaubens), byla přeložena do několika jazyků, mj. do lužické srbštiny, němčiny, lotyšštiny a angličtiny. V roce 2016 vyšel výbor z jeho poezie Eine schimmernde Wabe Glimmer (Leipziger Literaturverlag). V roce 2019 vydalo nakladatelství Pop Verlag Ludwigsburg jeho sbírku Wenn die Fische davonfliegen.

Za překlady ukrajinské poezie získal (spolu s Petrem Kalinou) v roce 2016 prestižní Gogolovu cenu.

Za překlady lužickosrbské literatury byl v roce 2018 oceněn Čestným odznakem Domowiny.

Zdroj

cs.wikipedia.org

Překladové tituly

Autorem audionahrávky je Milan Hrabal. Technické zpracování a obrazová příloha Dana Mojžíšová

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean