top of page

Ludmila Klukanová

čte povídku a verše z knih

Zasklené krajiny, Vyvěrání propadání a Moréna

Video natočila Daniela Paulová, kreativní a technická spolupráce

Markéta Mojžíšová, foto Petr Mückstein a pixabay free images.

Foto Ludmila Klukanova.jpg
Zasklene krajiny.jpg

Zasklené krajiny

Poezie v próze s ilustracemi Hany Paulové

Vyverani propadani.jpg

Vyvěrání propadání

Výbor z celoživotního prozaického

i básnického díla autorky, která většinu své tvorby věnovala zachycení postupných proměn venkovského života, podává široký průhled do života našich předků.

Morena.jpg

Moréna

 

V pozdní básnické skladbě autorka evokuje neradostný morální stav lidstva, které z běžného života postupně vytěsnilo duchovní rozměr.

Ludmila Klukanová čte ukázku z novely Denica

a ze souboru veršů a poetických textů Slep mi klíč

Video natočila Hana Paulová.

Denica obalka knihy.jpg
Denica predsadka.jpg

Ludmila Klukanová je známá především jako autorka lyrických próz inspirovaných historií moravské vesnice 40. a 50. let minulého století. Novelou Denica posunula svůj umělecký zájem k druhé světové válce jako historické události zanechávající hluboké jizvy v psychice člověka. Marie prošla východní frontou a má daleko k podobizně hrdé a vítězné bojovnice.

Je především statečnou ženou, které válka ublížila. Vzala jí vše a nabídla žalostně málo. Ztratila rodiče, sourozence i milého, prožila chvatné vojenské lásky, ústupy a útoky, byla

ve vězení a viděla smrt. Do poválečných dní si přinesla touhu žít s mužem i dětmi a tak žensky završit svůj osud. Daří se jí to však jen z poloviny, neboť v ní byla jednou provždy vyvrácena jistota bytí a ona se marně, s úzkostnou tvrdohlavostí přidržuje nevýznamných úkonů a detailů v naději, že z nich povstane její nový, bezpečný svět. Ví, co je plnění povinností, ale neumí promíjet a nedokáže mít ráda. I v mírové době je pořád tak trochu vojákem... Spolu se sugestivním příběhem zdeformovaného člověčenství napsala autorka příběh o sebeuvědomování a hledání pravdy, v němž se postupně střídají tři generace: matka, syn a vnučka. Dovedena až do současnosti, je novela zřetelným poselstvím o potřebě lásky a porozumění mezi lidmi.
Knihu vydalo nakladatelství  Profil v r. 1990.

Slep mi klic obalka knihy.jpg

Soubor veršů a poetických textů Ludmily Klukanové  Slep mi klíč je inspirován lidovou moudrostí a poezií. Znamená to, že uvádí čtenáře do prostředí západní Moravy, do krajiny, která vyniká zvláštním kouzlem, z něhož vyvěrá lyrický výraz inspirovaný lidovou moudrostí a poezií. Dominantním prvkem této poezie je práce s jazykem.
 

Knihu vydal Pavel Čapek

v Třebíči v r. 1990. 

Ludmila Klukanová čte ukázku z knihy Pozdní čas nastal nám a ze sbírky lyrických próz Věno

Video natočil Petr Klukan,

autorkou ilustrací ke  knize Pozdní čas nastal nám je Hana Paulová.

Kreativní a technická spolupráce

na videu Markéta Mojžíšová,

foto pixabay free images.

Pozdni cas nastal nam.jpg

Pozdní čas nastal nám je příběh "zdivočelé země" očima ženy, očima milosrdnýma, laskyplnýma i očima plných slz. Příběh ženy, která zažila v mládí krutou kolektivizaci v 50. letech a po pádu totality navštěvuje ve zralém věku rodnou ves. Ožívají tu vzpomínky na řád života na statku, na první lásky, historie starého rodu a objevují se nečekané souvislosti.

Vydalo nakladatelství Dauphin v r. 2014.

klukanova Veno obalka.jpg

V krátkých lyrických prózách se Ludmila Klukanová představuje jako básnířka pozapomenuté vesnice, kde dvory, zahrady, stavení a kostel bývaly prostorem obehnaným bezpečím. Lidský osud je pevně vklenutý

v přírodní čas, doprostřed hemžení a tlení, a takto nazírán stává se údělem, nad nímž se vznáší bouřková obloha i boží požehnání.

Vydalo nakladatelství Host v r. 2004.

Ludmila Klukanová se narodila roku 1936. Jako dcera z větší rolnické usedlosti měla zákaz studia,

po vychození povinné roční Základní odborné školy rolnické v Třebíči (1952) pracovala rok v zemědělství.
V roce 1953 mohla začít studovat v Jihlavě na střední zdravotnické škole, po roce však studium přerušila. SVVŠ absolvovala při zaměstnání (mat. 1967). V Jihlavě, kde dosud žije, také pracovala: nejprve

v knihkupectví (1954-55), poté v různých administrativních funkcích v Mototechně (1955-58), v Městském bytovém podniku (1963-66), v Okresním výboru Svazarmu (1968-70), v autoškole (1970-81)

a v Agrochemickém podniku (1981-89).
Po listopadu 1989 působila jako tisková mluvčí jihlavského Občanského fóra; zasadila se o obnovu Jihlavských listů, v jejichž redakci pak 1990-91 rovněž pracovala a jejichž šéfredaktorem je nyní její syn Petr Klukan. Nyní se věnuje publicistice a literatuře.

 

Více o Ludmile Klukanové např. na stránkách Paměti národa

Ludmila Klukanová, roz. Šabatová (1936) (pametnaroda.cz)

Ludmila Klukanová – My jsme to nevzdali

 

na Wikipedii

Ludmila Klukanová – Wikipedie (wikipedia.org)

 

Přehled autorčiných knih

Ludmila Klukanová | Knihy autora | ČBDB.cz (cbdb.cz)

Slovník české literatury

Slovník české literatury (slovnikceskeliteratury.cz)

bottom of page