top of page

VÝBOR PRO VĚZNĚNÉ SPISOVATELE

Posláním Výboru je podpora pronásledovaných spisovatelů po celém světě. Výbor pro vězněné spisovatele pracuje v součinnosti s londýnským Writers in Prison Committee (WiPC) Mezinárodního PEN klubu. Výbor využívá databáze londýnského centra a zapojuje se do práce ve prospěch spisovatelů a novinářů, kteří jsou vězněni nebo pronásledováni z titulu své profese v zemích a regionech, kde je ohrožena svoboda slova a tisku. Mezináordním dnem vězněných spisovatelů je 15. listopad.

Výboru pro vězněné spisovatele Českého centra Mezinárodního PEN klubu předsedá Tereza Semotamová, spolupracují Jana Červenková, 

Vít Kremlička, Jiří Hájíček, Markéta Hejkalová a dle potřeby také ostatní členové PEN klubu.

Nejčastěji využívanými prostředky podpory vězněných či ohrožených spisovatelů jsou dopisy adresované prezidentům, vládám, parlamentům či ostatním oficiálním institucím v dané zemi. Výbor se také připojuje ke kampaním vedeným WiPC a snaží se podle svých možností informovat o jednotlivých případech na těchto webových stránkách případně v tisku a ostatních médiích. Morální podporou pronásledovaných spisovatelů je také možnost čestného členství národních center PEN klubu.

V Knihovničce PEN klubu vydává České centrum Mezinárodního PEN klubu především díla spisovatelů, kteří nemohou publikovat ve svých zemích. Dosud zde byla vydáno více než dvacet titulů, např. běloruská poezie, kubánský básník Jorge Olivera, kurdský básník Ahmed Aríf nebo čínský nositel Nobelovy ceny míru Liou Siao Po. Knížky vycházejí většinou dvojjazyčně, jsou distribuovány autorům a také českým i světovým médiím.

V roce 2011 začal Výbor pro vězněné spisovatele a celé České centrum Mezinárodního PEN klubu pořádat českou podobu mezinárodního literárního festivalu Free the Word! Festival Free the Word je pořádán ve spolupráci s mezinárodním PEN klubem v mnoha zemích světa. První český ročník festivalu Free the Word se konal pod názvem Knihy a svoboda na 21. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v říjnu 2011 a jeho tématem byly mj. česko-rakouské vztahy (což bylo inspirováno výročím Karla Havlíčka Borovského) či Bělorusko. Druhý ročník s názvem Sny a svoboda proběhl 19. a 20. října 2012 při 22. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 

Writers in Prison Comitee of PEN International

WiPC byl založen v Londýně v rámci Mezinárodního PEN klubu v roce 1960 jako reakce na množící se pokusy umlčet hlasy opozičních spisovatelů a novinářů v různých regionech světa. V poslední době WiPC monitoruje více než 700 případů ročně a spravuje databázi  pronásledování spisovatelů a novinářů. Podrobnosti o konkrétních případech ohrožení života a svobody spisovatelů a novinářů podávají operativní zprávy, tzv. Rapid Action Network.

Dvakrát do roka pak vydává WiPC seznam jmen uspořádaný podle jednotlivých zemí světa. Zde jsou uvedeny případy vězněných, zadržených nebo jinak perzekvovaných spisovatelů a novinářů z důvodu jejich nenásilných politických aktivit nebo výkonu profese.

WiPC spolupracuje také s OSN a snaží se tak obrátit celosvětovou pozornost jak na jednotlivé případy, tak obecně na otázky lidských práv v problematických regionech. Předsedkyní WiPC je v současné době Salil Tripathi.

 

V Knihovničce PEN klubu dosud vyšlo:

 

Olivera, Jorge: Na těle i na duši (En cuerpo y alma)

česko-španělské vydání,přeložila Michaela Bernkopfová, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 1. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2008

 

Aríf, Ahmed: Touhou po tobě mi pouta zrezavěla (Hasretínden prangalar eskíttím), turecko-české vydání, z turečtiny přeložil Yekta Uzunoglu, přebásnil Václav Daněk, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 2. svazek knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2009

 

Olivera, Jorge: Dans le corps et l´ame (En cuerpo y alma)

francouzsko-španělské vydání, přeložila Anna Křížová, vydalo nakladatelství Galén jako 3. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2010

 

Siao-po, Liou a kol.: Od Charty 77 k Chartě 2008, Život v pravdě (Xiaobo, Liu & et all.: From Charter 1977 to Charter 2008, Life in Truth)

česko-anglické vydání, přeložila Olga Lomová a kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 4. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2010

 

Siao-Po, Liou a kol.: Od Charty 77 k Chartě 2008, Život v pravdě (české vydání) přeložila Olga Lomová a kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Krylových jako 5. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2011

 

Sborník: Dvě duše /Dzve dušy/

výbor ze současné běloruské poezie, bělorusko-české vydání, přeložili: F. Sokolová, S. Smatryčenka, M. Ščur, vydalo nakl. Krylových jako

6. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2011

 

Melhem, Hosam: Pocit osamění /Interior Alienation/, výbor z básní česko-anglicko-arabské vydání, přeložila: Zuzana Pavelková,

vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 7. Svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2011

 

Castillo Olivera, Jorge: Tetování v paměti (Tatuajes en la Memoria), česko-španělské vydání, vydal Člověk v tísni jako 8. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2013

 

Woeser, Tsaring: Básně. Výbor z nonkonformní poezie tibetské básnířky (anglicko-čínsko-česky) vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako 9. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2014

 

Woeser, Tsaring: Tibet srdce, Tibet mysli  (Tibet´s true hear), překlad Karla Vrátná a Olga Lomová, vydalo nakladatelství Olga Krylová jako

10. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2014

 

 

Woeser, Tsaring (Özer): Sebeupalování v tibetu (Živé pochodně v Tibetu - hanba světa) česky, překlad Alan Beguivin, vydalo nakladatelství Olgy a Olega Krylových jako11. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2014

 

Mana Aghaee, Roya Hakakian, Sheema Kalbasi, Bita Malakuti, Sheida Mohamadi, Shirin Razavian, Ladan Salami, Mahboubeh Shadzi, Sholeh Wolpé: Než skončí nekonečno česky, přeložil Radek HasaLÍK, vydalo nakladatelství Olga Krylová jako 2. svazek Knihovničky Českého PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2015

 

Haitham, Hussein: Kam domů, Chatúne..?! české vydání, z arabštiny přeložilaJana Břeská, vydal Český PEN klub jako 13. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2016

 

Paolo Alessi, Massimiliano Cocozza, Václav Daněk, Jiří Dědečk, Roberto Dedenaro, Karla Erbová, Roberto Fabris, Luisa Gastaldo, Enzo Santese, Krel Šiktanc, Pavel Šrzt, Jana Štroblová, Marina Torossi Tevini: InterPENbook n. 03-2016, sborník italsko-české poezie

italsky a česky, překlad Guiseppe Dierna a Johana Kofroňová, vydal PEN Trieste ve slolupráci s Českým PEN klubem jako 14. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2016

 

Vladimír Křivánek: Svědomí slova. Český PEN klub v proměnách doby české vydání, vydal Český EN klub jako

15. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2016

 

Společně - Together. Sborník autorů českého PEN klubu anglicky, arabsky, vydal Sharjah Institut for Heritage a Český PEN klub jak

16. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2018

 

Vladimír Křivánek: Conscience of the Word. The story of Czech P.E.N. anglické vydání, přeložila Martina Pospíšilová, vydal Český PEN klub jako 7. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2018

 

Oleg Sencov: Autobiografie (v literární podobě) české vydání, přeložila Petruška Šustrová, vydal Český PEN klub jako

18. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2018

 

Alireza Mahmoudi Iranmehr, Paxima Mojavezi, Goli Taraghi, Faridoun Farrokh, Sanam Kalantari, Sara Khalili, Nilou Mobasser, Michelle Quay: Z tohoto a onoho světa. Soubor povídek íránských autorů české vydání, překlad Azizeh Azodi a Radek Hasalík, vydal Český PEN klub jako 19. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2018

 

Dějinné paralely 1938 - 2018. Sborník příspěvků z konference k 80. výročí světového kongresu PN klubu v Praze

vydal Český PEN klub jako 20. svazek Knihovničky Českého PEN klubu, Praha 2018
bottom of page