top of page

Michal Novotný

BAREVNÉ PODKOLENKY

barevne-podkolenky.jpg

Příběh z předválečných Sudet ukazuje, jak hluboká a bolestivá rána přetrvává ve vztazích, když jsou zasaženy fanatismem. Barevné podkolenky jsou příběhem nemanželského dítěte, chlapce křtěného Botičem, kterého jeho matka svěří „na vychování“ do německé rodiny žijící v Potočné, malé vesničce

v Orlických horách. Hoch se tak bezděky ocitá mezi dvěma světy – českým a německým. On ovšem oba tyto světy považuje za své – plynule přechází z češtiny do němčiny, má své přátele jak mezi Čechy, tak mezi Němci. To se ale v době vzrůstajícího nacionálního fanatismu změní. Náhle se ocitá jakoby mezi dvěma mlýnskými kameny: pro Němce je až příliš Čechem a pro Čechy zas až příliš Němcem.
Všechny tyto vzpomínky na dětství a dospívání se mu vybavují, když se po mnoha letech vrací do Potočné, aby na žádost tamějšího starosty doplnil v místní kronice prázdná místa, zející po odsunutých německy mluvících obyvatelích. Zaniklý svět někdejší sousedské pospolitosti, rámovaný travou zarostlými půdorysy odstřelených domů, však již není možné vzkřísit k životu. Jediným pojítkem

s minulostí se mu tak stává setkání s dávným přítelem Silbernáglem řečeným Zilbr, německým Židem, kterého se za války snažil uchránit od transportu do koncentračního tábora, a jejich společné vzpomínání...
A je to také Zilbr, kdo se zasloužil o neobvyklý titul nové knihy Michala Novotného. Každým rokem si

v den Hitlerovy smrti, 30. dubna, navléká barevné podkolenky a obchází v nich celou Potočnou. Jaká úleva oproti fašizující bílé!

 

Knihu vydalo nakladatelství Pulchra.

Zdroj

https://www.kosmas.cz/knihy/279385/barevne-podkolenky/

02-DSC_1455.JPG
04-DSC_1458.JPG

Autoři videí a fotografií:

Dana Mojžíšová, Markéta Mojžíšová

a Jiří Hubený

Michal Novotný je český spisovatel, básník a překladatel, autor knih pro děti a ze sportovního prostředí, bývalý ředitel Nadace českého literárního fondu. Pochází z umělecké rodiny, jeho otcem byl Jiří Novotný, významný architekt uměleckého spolku Mánes, a matkou Alena Novotná Gutfreundová, ilustrátorka a malířka. Po ukončení studia na Fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze studoval politologii na Centre Européen Universitaire v Nancy. V letech 1973-74 pracoval v Pražské památkové péči, kde byl ve funkci náměstka ředitele, pak byl zaměstnán až do roku 1990 v různých dělnických profesích. Po roce 1989 se stal ředitelem Nadace českého literárního fondu a tuto funkci zastával až do odchodu do starobního důchodu.

 

Více o autorovi a jeho tvorbě na

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Novotn%C3%BD_(spisovatel)

https://knihy.abz.cz/obchod/autor-novotny-michal-novotny

 

bottom of page