Vladimír Karfík

Projekt Audioarchiv PEN klubu podporuje Státní fond kultury ČR.

Literární kritik, historik a editor Vladimír Karfík se narodil 1. října v roce 1931 v Českých Budějovicích.
Po ukončení studií češtiny a srbochorvatštiny na FF UK pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV.

V 60. letech působil v Literárních listech a v Listech, v letech 1990–99 byl šéfredaktorem Literárních novin.

 

Vývoj Literárních novin od jejich vzniku do současnosti zmapoval Jan Štolba.

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/03/pohled-do-historie-literarni-noviny-vychazeji-90-let/

 

V době, kdy byla Karfíkovi znemožněna publikační činnost, přispěl do mnoha samizdatových periodik.
Jako literární vědec se orientuje především na moderní českou literaturu. Ve svých kritických analýzách (zvláště poezie) se opírá o strukturalistickou metodologii, s jejíž pomocí usiluje o odhalení smyslu uměleckého textu.
V roce 2002 vydal knihu Literatura je čitelná, která shrnula rozsáhlé časopisecky publikované studie

a doslovy z let 1966–1999. Celoživotním tématem zůstává Karfíkovi básnické dílo Jiřího Koláře, kterému věnoval nejen řadu textů, ale především se jako editor zasloužil o vydávání jeho spisů.

Bibliografie Vladimíra Karfíka:

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=404

 

Jak číst poezii:

http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/39-jak-cist-poezii

Více o autorovi:

https://www.umeleckabeseda.cz/karfik-vladimir-

Malý nadpis

Se Zdeňkem Urbánkem a Alexandrem Klimentem

S Ludvíkem Vaculíkem

30. léta minulého století v Mladém

u Českých Budějovic

V roce 1947

V roce 1973

S Pavlem Kohoutem

S Milanem Jungmannem v Literárních novinách

S Janem Trefulkou a Sergejem Machoninem, v pozadí Hana Ponická, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a Eva Kantůrková

S Otto Wichterlem                                                                                       S Miroslavem Červenkou

Setkání u Pavla Kohouta na Sázavě počátkem 90. let

S Milanem Šimečkou a Josefem Hiršalem

Jako noční hlídač v Loretě v 80. letech

Přátelství Vladimíra Karfíka s Jiřím Kolářem trvalo od r. 1968.

S Jiřím Kolářem na jeho souborné výstavě 

ve Veletržním paláci v r. 2001                                                                          

V nakladatelství Československý spisovatel s Ivanem Wernischem, Jiřím Kolářem a Janem Lopatkou v r. 1990

V redakci Literárních novin s Ivanem Wernischem, Mirkem Klomínkem a Ondřejem Vaculíkem v r. 1996

Na konferenci v italské Gorizii v r. 1968, vpravo prof. Karel Krejčí                                                                             

Večer k narozeninám Jiřího Koláře v září 1989 v Mánesu (Hugo Demartini, Tomáš Kafka, Josef Schwarz Červinka, Josef Hiršal a Josef Hlaváček                                                                          

V 60. - 80. letech Vladimír Karfík připravil k vydání Výbor

z milostné poezie Mým snem jsi prošla a životopisné publikace o Karlu Jaromíru Erbenovi, Karlu Hynku Máchovi a Karlu Havlíčku Borovském.

Přátelství se sochařem Stanislavem Hanzíkem

trvá od r. 1945.

Při zahájení výstavy Stanislava Hanzíka v r. 2015

v Mariánské Týnici.

S bratrem Vlastimilem a s přáteli

Lubošem Dobrovským, Jaroslavem Šedivým a Jiřím Hubeným

S Ivanem Klímou, Oldřichem Králem (vlevo) a s Jiřím Stránským (dole)

S Ivanem Matějkou

Nakladatel Josef Vinklát

a výtvarník Milan Janáček vydali desítky bibliofilií členů Českého PEN klubu, Vladimíru Karfíkovi sbírku fejetonů Dědova mísa (2016) a knížku vzpomínek Docela malé curriculum (2019).

Milan Janáček a Josef Vinklát

Se synem Filipem na výstavě Michala Singera v Horních Počernicích

S Martinou Schepelern

S Tomášem Zmeškalem

S Helenou Haškovcovou

S Vráťou Brabencem a Jirkou Hubeným

S Bohdanem Holomíčkem

S Madlou Vaculíkovou

S Markétou Mališovou

S Bohdanem Holomíčkem

Olga Walló

Roman Ráž

S Věrou Stiborovou a Jaroslavem Putíkem

S Miroslavem Zikmundem

Sochař Josef Klimeš

S Josefem Holcmanem

Na Světě knihy s Antonínem Bajajou, Václavem Daňkem, Janou Štroblovou

a Ondřejem Vaculíkem (vlevo)

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean