Cílem projektu Audioarchiv PEN klubu je vytvořit obsáhlý archiv zvukových záznamů z tvorby členů Českého PEN klubu a jejich autorského přednesu v prostředí internetu – na webových stránkách Českého PEN klubu a na facebooku. Postupně vytváříme fond zvukových nahrávek ze vzpomínek a z četby, určený pro milovníky literatury a uměleckého slova.

Předlohou k archivu byla edice bibliofilií, které v průběhu více než dvaceti let vydal a nadále vydává Josef Vinklát. Nejedná se tedy o fonografické zpracování celého literárního díla nebo jeho akustický přepis, pouze o ukázky a záznam mluveného slova v rozsahu 20 – 30 minut.

Původní text může být profesionálně zkrácen a modifikován tak, aby nedošlo k narušení příběhu či literárního stylu autora. Nedílnou součástí audiozáznamů je znělka, případně doprovodná hudba, která slouží jako podkres čteného textu, nebo jako předěl mezi jednotlivými ukázkami, záznam je též doplněn fotografiemi, grafikami či obrazy. 

Audioarchiv, který pro Český PEN klub připravuje tým Olgy Walló s Jiřím Gögtzem v profesionálním audiostudiu v Praze Na Jezerce 11, pořizuje v nahrávkách také autentické záznamy čtení básníků a prozaiků spolu s profesionálním přednesem. V ukázkách čtení jsou i texty cizojazyčné, v nichž se klade důraz na zachycení konfrontace rozdílného slovesného projevu v původním znění a v překladu. Touto nahrávkou se začíná vytvářet mnohojazyčná síť poezie, do níž vstupují básníci z různých částí světa. Vlastním hlasem, ve svém jazyce uvádějí a čtou své verše, a ty se zároveň v překladu promítají do češtiny. V tu chvíli dochází ke konfrontaci dvou básnických jazyků, a také dvou literárních světů. Je to originální způsob, odlišný od dosavadní praxe zrcadlového knižního vydání, neboť slyšíme básně v jejich osobitém podání, v původním jazyce, slovníku, syntaxi i melodii a vidíme je v převodu do českého jazyka. Zůstává tak zachována poezie ve své původní zvukové podobě a překlad pak pomáhá zároveň vstoupit do světa jejich obsahů a významů.

Projekt Audioarchiv PEN klubu podporuje Státní fond kultury ČR.


Poslechněte si ukázky z tvorby slavných spisovatelů, členů Českého centra Mezinárodního PEN klubu...

Daniela Fischerová

Václav Daněk

Vladimír Karfík

Milan Lasica

Jiří Stránský

Jindra Tichá

Jana Štroblová

Hermína Franková

Milan Janáček

Josef Vinklát

​© 2016, PEN klub

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean