Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle po letech znovu ožívá


Karel Čapek dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání a odpočinek českých spisovatelů. Dokončení stavby se nedožil, ale z úcty k němu a jeho bratru Josefovi je dodnes spojován s jejich jmény. Dům bratří Čapků v Budislavi byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, a je tedy součástí našeho kulturního dědictví. Obecně nepříliš vřelý vztah k památkám je pozůstatkem minulé doby a do značné míry také odrazem toho, jak se ke kulturnímu dědictví stavěl stát a jak tento obor představuje ministerstvo kultury. Vstřícný postoj ministerstva spolu s podporou Pardubického kraje dokazuje, že to s ochranou kulturního dědictví myslí opravdu vážně. Více informací najdete v textu Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle po letech znovu ožívá, který najdete zde.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic