top of page

Cenu Karla Čapka pro rok 2018 převzala Erika Abrams

​​

České centrum Mezinárodního PEN klubu udělilo Cenu Karla Čapka pro rok 2018 francouzské lingvistce, editorce a překladatelce Erice Abrams. Přeložila do francouzštiny díla řady českých spisovatelů, básníků, dramatiků a filozofů, například Jana Patočky, Ladislava Klímy, Ivana Blatného, Vladimíra Holana, Jiřího Koláře či Václava Havla.

Členové poroty Pavel Janáček, Petr Kotyk, Jan Šulc, Tomáš Zmeškal a Vladimír Karfík (předseda) se shodli na tom, že překlady Eriky Abrams vynikají neobyčejnou věrností, jež vyplývá z hlubokého porozumění obtížným textům. Za těžkých podmínek komunistického režimu, který ji opakovaně z republiky vyhošťoval, se podílela na ustavení kriticky ověřeného textu děl filozofa Patočky. Její překlady patrně rozhodly o tom, že dílo Jana Patočky je zdaleka nejvíce známo, čteno a citováno právě ve francouzské jazykové oblasti. Abrams je patrně největším soudobým znalcem díla Ladislava Klímy. Shromáždila, přeložila a vydala samostatně osm svazků jeho spisů a stala se odpovědnou editorkou Klímových sebraných spisů. Vydala i čtyři knížky vlastních básnicko-filozofických textů.

Autorem laudatia je Vladimír Karfík, literární kritik a předseda poroty Ceny Karla Čapka

Dnes už snad nikdo u nás nepochybuje, že překlad literárního díla není řemeslo, ale originální slovesný tvůrčí čin. Teprve překročením hranic svého jazyka stává se dílo součástí jiných národních kultur. Českou literaturu obohacují překlady ze světových literatur už dlouho přes dvě století, od doby národního obrození pomáhaly utvářet i moderní český jazyk. Opačný směr, zprostředkování uměleckých a myšlenkových hodnot větším a velkým jazykovým společenstvím, limituje znalost českého jazyka. Cesta je tu mnohem obtížnější a bez kvalitních literárních překladů zůstává české písemnictví uzavřeno ve svých hranicích - dokud se neobjeví tvůrce, který má schopnost, cit a vůli dát mu život, začasté i svůj.

Ve francouzské autorce Erice Abrams oceňujeme tvůrce neobyčejné hodnoty hned v trojím smyslu. Jednak představuje úctyhodné dílo, v němž od osmdesátých let uvedla do francouzského jazyka na třicet knih české poezie, s velkými českými básníky Františkem Halasem, Vladimírem Holanem, Jiřím Kolářem, Ivanem Blatným. Vedle nich přeložila knihy Jaroslava Durycha, Jakuba Demla, Richarda Weinera, Jiřího Weila, Josefa Hiršala, dramata Václava Havla a Jiřího Koláře – nehledě k mnoha dalším překladům. Mimořádnou péči věnuje Erika Abrams překladům filosofického díla Jana Patočky, z něhož - počínaje Kacířskými esejemi o filosofii dějin - přeložila a uspořádala 15 jeho knih. Patočka sice uveřejnil několik prací německy a francouzsky, kdyby však jeho dílo Erika Abrams nepřeložila do francouzštiny, nestalo by se živou součástí francouzského filosofického diskursu. V začátcích bohemistické práce Eriky Abrams stálo dílo Ladislava Klímy, jemu vděčíme za to, že se naučila česky – a snad si nemohla zvolit jazykově náročnější úkol.

V péči o přípravu díla těchto dvou autorů uplatnila Erika Abrams mimořádnou heuristickou akribii. Při práci na překladech provádí textovou kritiku, pokud je to možné, přihlíží k rukopisu. U Jana Patočky pracovala se samizdatovými opisy, s nepublikovanými texty a s rukopisnými poznámkami. Překlady Ladislava Klímy jsou pak i mimořádnou prací editorskou. Neznám případ, kdy vydávání spisů je podobně náročné jako u textů Ladislava Klímy. Autorka Spisy připravuje ve dvojí verzi: francouzské a české, přičemž někdy předcházel českému vydání francouzský překlad.

Editorská práce Eriky Abrams je zde zcela výjimečná, Klímovy texty, pokud vycházely, byly zpotvořené, editorka a překladatelka je zbavuje cenzorských zásahů, množství chyb a svévolných úprav, obohacuje Spisy o autorovy texty příležitostné, o rukopisné poznámky. Svá vydání doprovází výtečnými předmluvami i poznámkovým aparátem. Ladislavu Klímovi je do té míry věrná, že českým textům vrací i jejich osobitou ortografii. Erika Abrams není pro nás „jenom“ překladatelkou, je i objevitelkou dodnes vlastně neznámého díla originálního českého myslitele a autora, jehož vlastně začleňuje do evropské moderny počátku minulého století.

Třetí oblast tvorby Eriky Abrams, její vlastní knihy z pomezí filosofie a poezie na českého objevitele teprve čeká.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová blahopřeje Erice Abrams.

Laureátce gratulovali i zástupci sponzorů: Jiří Šťastný ze společnosti ICZ a Tereza Vránková ze společnosti Samsung Electronics

Předseda poroty Vladimír Karfík předává laureátce Ceny Karla Čapka diplom.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová udělila záštitu Ceně Karla Čapka pro rok 2018 a poskytla prostory rezidence na Mariánském náměstí pro její udílení.

Předseda Českého PEN klubu Jiří Dědeček předává Erice Abrams bronzovou plastiku CKČ, jejímž autorem je akademický sochař Vladimír Preclík.

Vvelvyslanec Korejské republiky v ČR J.E. Seoung-Hyun MOON

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová

Erika Abrams a Jiří Dědeček

Příprava hudebního vystoupení při udílení CKČ: I-Hsien Lin (klavír), Kanako Mori (horna)

Foto Dana Mojžíšová a Jiří Hubený

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page