top of page

Stanovisko PEN klubu ke změně na pozici předsedy Ústřední knihovnické rady:

České Centrum Mezinárodního PENklubu považuje za logické a správné, aby v čele Ústřední knihovnické rady, hlavního poradního orgánu ministra kultury, stál představitel instituce, která má ze zákona povinnost metodicky řídit ostatní knihovny v naší zemi. S příchodem stávajícího generálního ředitele Martina Kocandy Národní knihovna ožila, a z vlastní zkušenosti víme, že naši ústřední knihovnu vede výborně a PEN klub v něm našel partnera i podporovatele své činnosti. Proto se domníváme, že změna v principu řízení Ústřední knihovnické rady generálním ředitelem Národní knihovny povede k lepším výsledkům.

Jsme organizace, která sdružuje tvůrce knih, proto bychom si velmi přáli, aby se utišila zjitřená atmosféra kolem této změny. Věříme, že ÚKR nadále zůstane významným poradním orgánem ministra a jeho členové v čele s bývalým předsedou Vítem Richtrem budou moci i nadále uplatňovat své nápady a zkušenosti.

Jménem výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu

Jiří Dědeček, předseda

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page