top of page

Ocenění básnických miniatur Vladimíra Křivánka

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Letošní Cenu Františka Hrubína za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce převzal básník a literární historik Vladimír Křivánek. Cenu pro významného středočeského spisovatele uděluje Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Středočeským krajem a laureát ji převzal 14. listopadu v Muzeu umění a designu v Benešově.

Literární historik a básník Vladimír Křivánek dostal Cenu Františka Hrubína 2019 za sbírku Duše je divný pták, kterou vydalo nakladatelství Aleš Prstek. Rozsáhlý soubor čtyřveršových básnických miniatur soustřeďuje meditativní a zpovědní lyriku, jež vznikla v posledních třech desetiletích a jedná se o autorský výbor toho nejcennějšího, co Křivánek v žánru čtyřverší napsal. Kniha je dedikována básníku Janu Skácelovi, který inspiroval autora svými čtyřveršími v příklonu k této nelehké básnické formě, a doprovozena doslovem významného literárního historika a kritika Jiřího Opelíka. Publikace je rovněž holdem staročínskému básníku Li Poovi.

Předseda poroty Jan Šulc v laudatiu uvedl, že Vladimíra Křivánka poznal v souvislosti s literárním historikem a pozoruhodným básníkem Otokarem Fischerem, jehož překlady Goethova Fausta a básní François Villona jsou dodnes živé a dosud i nepřekonatelné. „Nemohl jsem tehdy Fischerovy básně k vydání prosadit, ale myšlenka zabývat se Otakarem Fischerem mne a nadchla a velmi mi přiblížila osobnost toho, kdo ji vyslovil. To spojení mělo mnohem hlubší základ, než by se mohlo zdát. Nešlo jen o to, že literární historik – v obou případech – je též pozoruhodným básníkem, šlo o typ Fischerovy poezie: tradiční, přemýšlivé, hluboké, nestárnoucí a živé dodnes. Je opřena o dokonalou znalost básnického řemesla a stojí mimo dobové proudy, školy a snahy, přitom je velmi působivá a nadčasová, jak věděl Vladimír Křivánek, iniciátor nápadu vydání Fischerovy poezie."

Jiří Klem čte verše Vladimíra Křivánka, večer uváděl Lubomír Brožek.

Když porota Ceny Františka Hrubína letos rozhodovala o vhodném laureátovi, shodla se zcela jednomyslně a ocenila Vladimíra Křivánka, autora knihy Duše je divný pták. Obsáhlý soubor autorových čtyřverší dříve obsažených ve čtyřech jeho básnických sbírkách, je zde ovšem nově vybrán, uskupen, seřazen a komponován do nového celku. "Myslím si, že není náhodou, že tak výsostnou a obtížnou básnickou formu, jakou je čtyřverší, zvolil si k vyjádření všech svých neintimnějších výpovědí básník, který je současně literární historik. Člověk, který dobře ví, co všechno a jak bylo v básních všech národů a věků řečeno, který se obává mnoha slov, plytkého chrlení dalších a dalších nových veršů, který ctí tradici a básnické řemeslo a který ví, že chce-li říct něco skutečně osobního za sebe a teď ze svého života, musí se o to pokusit co nejpádněji, nejpřesvědčivěji a co nejméně slovy," uvedl předseda poroty Jan Šulc.

Vladimír Křivánek s předsedou poroty Janem Šulcem

Cenu Františka Hrubína uděluje Klub českých a slovenských spisovatelů za podpory Středočeského kraje od r. 2014.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page