top of page

Dušan Karpatský: Život a dílo / Pozvánka do klubu Lastavica v úterý 21. 11. 2023

Dušan Karpatský - literární historik, bohemista a kroatista, přední český překladatel ze slovanských jazyků a dlouholetý člen Českého PEN klubu nás opustil v roce 2017. Svůj majetek odkázal na dobročinné účely: byt, knihovnu a autorská práva věnoval Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která jeho rozsáhlou knihovnu předala spolku Lastavica (v ČR sdružuje občany bývalé Jugoslávie a realizuje společensko-kulturní projekty). Dušan Karpatský obdržel v roce 2003 z rukou Pavla Dostála, ministra kultury ČR, státní cenu za překladatelské dílo. Při udílení ceny Josefa Jungmanna byl v říjnu r. 2016 uveden do překladatelské síně slávy Obce překladatelů.


Comments


  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page