Estonci si připomínají několik významných výročí

Tisková zpráva /

Pressiteade

Česko - estonský klub / Tšehhi Eesti Klubi (ČEK-TEK), 22.11.2021

Srdečně vás zveme na akci Česko-estonského klubu. / Olete väga oodatud meie ČEK-TEK üritust kajastama.


Ve čtvrtek 25. 11. v 16:30 se koná prezentace monotématického speciálního vydání časopisu o Estonsku, který byl připraven za pomoci členů ČEK-TEK a jeho přátel. Časopis v češtině obsahuje anglické a estonské resumé. S Česko-estonským klubem zároveň slavíme 30. výročí jeho založení v Praze, dále 100. výročí diplomatických vztahů Česka a Estonska a také 25. výročí spolupráce České a Estonské akademie věd.


Neljapäeval, 25.11 kl 16.30 toimub PRAHA ČEK-TEK klubiliikmete ja sõprade abil valminud ajakirja monotemaatilise erinumbri „ESTONSKO“ esitlus. Ajakiri on tšehhikeelne, inglise ja eesti keelse kokkuvõtega. Ühtlasi tähistame ČEK-TEK klubiga 30ndat aastapäeva Tšehhi-Eesti Klubi asutamisest Prahas, samuti Tšehhi-Eesti diplomaatiliste suhete 100ndat aastapäeva ning lisaks 25ndat aastapäeva Tšehhi ja Eesti Teaduse Akadeemiate koostööst.


„Letos je tomu 30 let, kdy byl v Praze založen Česko-estonský klub a obnovena samostatná Estonská republika. Tyto dvě události jsou spojeny více, než by se na první pohled zdálo. Až do roku 1997 nebylo v Česku Velvyslanectví Estonské republiky a Česko-estonský klub byl mostem při vytváření česko-estonských vztahů. Právě tento klub se stal díky svým akcím a vydavatelské činnosti důležitým pramenem informací o dění v Estonsku,“ říká předsedkyně Česko-estonského klubu Iivi Zájedová.


"Käesoleval aastal möödub 30 aastat Tšehhi Eesti Klubi asutamisest Prahas ja samal ajal möödub 30 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. Need kaks sündmust on teinteisega rohkem seotud, kui esmapilgul tunduda võib. Kuni 1997. aastani ei olnud Tšehhis Eesti Vabariigi saatkonda ning Tšehhi-Eesti Klubi oli sillaks Tšehhi-Eesti suhete kujunemisel. Just klubist sai oma ürituste ja väljaannete kaudu oluline infoallikas Eestis toimuva kohta," ütles Tšehhi Eesti klubi esimees Iivi Zajedova.


„Doba se mezitím změnila, díky sociálním sítím se zvýšila výměna informací a kontaktů, což umožnilo vznik mnoha hlubších forem spolupráce mezi našimi zeměmi. Během 30 let svého působení pomáhal Česko-estonský klub vedle snahy o udržování estonství přibližovat české společnosti kulturu, historii, tradice a přírodní krásy Estonska. Kromě vydání zvláštního čísla časopisu je letošní rok bohatý na výročí ve vztazích Česka a Estonska,“ dodává Iivi Zájedová.


"Ajad on vahepeal muutunud, info ja kontaktide hulk sotsiaalvõrgustike ajastul on võimaldanud kahe riigi vahel tekkida mitmel sügavamal koostöövormil. ČEK-TEK on oma 30 tegutsemisaasta jooksul eestluse hoidmise kõrval püüdnud sellele kaasa aidata lähendades Eestit, selle kultuuri, traditsioone, ajalugu, teadust ja looduskauneid kohti Tšehhi ühiskonnale. Lisaks ajakirja erinumbri väljaandmisele on tänavune aasta rõõmustamas Tšehhi-Eesti suhete juubeliterohkusega," lisas Iivi Zajedova.


„Ve zvláštním čísle našeho časopisu nabízíme mnoho zajímavých a jedinečných témat spojených s Estonskem. Cílem je přiblížit Estonsko širší české veřejnosti, přičemž se snažíme o zachycení názorů různých lidí na činnost klubu. Mezi nimi jsou členové i přátelé žijící v tuzemsku či v Estonsku. Časopis Speciál: ESTONSKO by bez nich nevznikl: jedni přispěli svými texty, jiní pomáhali nepřímo po dlouhou dobu vzájemnou inspirací a jsou tak „duší“ česko-estonských vztahů.“

Děkujeme Estonské světové radě (EWC), Velvyslanectví Estonské republiky v Praze, časopisu NaVýchod, Společenství estonských kulturních spolků (EKSÜ) a Českému centru Mezinárodního PEN klubu za laskavou podporu a spolupráci.


"Pakume oma ajakirja erinumbris mosaiiki huvitavatest ja ainulaadsetest Eestiga seotud teemadest. Sihiks on tutvustada Eestit laiemale Tšehhi avalikkusele, püüdes samas tabada erinevate inimeste vaadet klubi tegevusele. Nende hulgas on nii klubi liikmeid, kohalikke sõpru, kui ka Eestis asuvaid sõpru. Ajakirja number Speciál: ESTONSKO poleks saanud sündida ilma nendeta - ühed panustasid oma artiklitega, teised aitasid kaudselt kaasa pikaajalisele vastastikuse inspiratsiooniga, moodustades sellega Tšehhi-Eesti suhete "hinge"."

Täname Ülemaailmset Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), Eesti Vabariigi suursaatkonda Prahas, ajakirja NaVýchod Eesti Kultuuriseltside Ühendus ja Praha Rahvusvahelist PEN Klubi lahke toetuse ja koostöö eest.

Iivi Zájedová

předsedkyně Česko-estonského klubu / Tšehhi Eesti Klubi juhatuse esimees

místopředsedkyně Estonské světové rady / Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees E-mail: iiza@centrum.cz


Dana Mojžíšová

tajemnice Českého centra Mezinárodního PEN klubu

E-mail: dana.mojzisova@seznam.cz
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic