Prag-Berlin-Festival: WOZU DES HERBSTES DENKEN / PROČ MYSLET NA PODZIM


Hudebně-literární pocta umělcům vězněným v Terezíně s názvem Proč myslet na podzim, věnovaná Myře Gruhenberg-Straus, Hanuši Hoferovi, Walteru Lindenbaumovi, Ilse Weber a Leo Štrausovi, měla kvůli koronavirové pandemii zatím pouze virtuální premiéru 12. května 2021 a můžete ji vidět na YouTube https://youtu.be/A9cbXOv8zW8


Dušan Robert Pařízek, ředitel Festivalu českého umění a kultury Prag - Berlin a autor tohoto představení, nabízí veřejnosti ve Spolkové republice Německo už řadu let divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy a čtení umělců mladší generace a také těch, kteří v době komunismu byli aktivní jako disidenti, nebo museli emigrovat na Západ.

Prostřednictvím všech těchto aktivit festival přispívá k lepšímu porozumění mezi Němci a Čechy, Širokou nabídkou aktivit probouzí zájem lidí všech generací, pomáhá rozšiřovat znalost kultury a překonávat jazykovou bariéru. Mezi umělci různých žánrů z obou zemí se navíc navazují dlouhodobé kontakty a stále vznikají nové německo-české projekty. Festival tak plní nejen společenský, ale i politický úkol. Lídři obou zemí si důležitost festivalu uvědomují od samého začátku. Proto také už od prvního roku převzali záštitu nad festivalem ministr kultury České republiky a Spolkové republiky Německo, starosta Berlína, primátor Prahy a český velvyslanec ve Spolkové republice Německo.

Více o Prag-Berlin-Festival na

Prag Berlin festival - WOZU DES HERBSTES DENKEN (prag-berlin-festival.de)  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic