Radek Hasalík: Zapomenutá česká houslistka Berta Brousilová

V sobotu 9. června 1838 se v jihočeském Písku narodila Alberta (Vojtěška) Maria Josefa Brousilová. Jako osmnáctiletá vystoupila pod jménem Bertha Brousil s pěti vlastními sourozenci před britskou královnou Alžbětou na představení k devátým narozeninám princezny Louisy. V Británii Berta Brousilová prožila dalších dvaašedesát let, z nich přibližně čtyřicet se věnovala koncertní hře na housle.

Její otec František Brousil, úředník rakouské finanční správy, přivedl své děti k hudbě, a protože jich měl šest, sestavil z nich smyčcový sextet. V této sestavě hráli 18. března 1857 v Buckinghamském paláci princezně Louise a londýnský list The Times na druhý den přinesl zprávu obsahující výčet převážně ještě dětských umělců: kromě Berty (sólové housle) její starší sestra Antonie (piano) a mladší Cecílie (druhé housle), nejstarší bratr Albín (violoncello), mladší bratr Adolf (správně Jan Adolf, viola da gamba) a nejmladší Alois (první housle). Koncert na královském dvoře dopadl úspěšně, děvčata Brousilova sextetu dostala od královny Viktorie dárkem brož a chlapci kapesní hodinky, jejich otec obdržel finanční honorář. U Berty byl uveden věk 14 let, což ale neodpovídá skutečnosti. Rodná matrika uvádí datum narození 9. června 1838, takže jí v březnu 1857 bylo necelých devatenáct let a měla jednu starší a jednu mladší sestru a tři mladší bratry. V rodných matrikách Písku, jež jsou k dispozici v online databázi matrik Státního oblastního archivu v Třeboni, jsem dohledal datum narození ostatních Bertiných sourozenců: Antonie (19.8.1834), Albín (5.3.1841), Jan Adolf (5.1.1845), Alois (6.5.1846), Cecílie Anna (29.9.1847). Cecílie Anna, narozená 29.9.1847, dostala jméno po zesnulé sestře Cecílii Anně Adolfíně (12.10.1843).

Časopis Otavan z 24. září 1925 uvedl, že první koncert Berty Brousilové v Praze proběhl 5. března 1854. Berta tehdy účinkovala s mladšími sourozenci Cecílií, Aloisem, Janem a Albínem. Tento výčet sourozenců odpovídá i příspěvku v příloze Lumíru č. 17 z května 1854. Na druhém koncertu v konviktu v květnu 1854 figuruje mezi účinkujícími také profesor pražské konzervatoře Moritz Mildner, jenž Bertu učil houslové hře. Berta Brousilová v konviktu zahrála Veitův kvartet č. 4 a Mendelssohnův koncert.

Učiteli hudby Berty Brousilové byli v Písku kromě Bertina otce ředitel kůru L. Barták a učitel L. Sedlák. Po přestěhování Brousilovy rodiny do Prahy r. 1851 Bertu učil profesor Mildner a jeho žák a kolega profesor František Němec, který ale počátkem roku 1852 odešel do Ruska. Kromě hodin hudby Berta Brousilová navštěvovala dívčí učiliště Svatavy Amerlingové. Její houslový repertoár zpočátku tvořily Bériotovy a Mendelssohnovy skladby. Roku 1853 Berta Brousilová hrála v Praze před někdejším rakouským císařem Ferdinandem

V. Roku 1854 Brousilovi vystupovali v Bratislavě, Vídni, Pešti, Linci a Bad Ischlu, kde hráli před císařovnou Alžbětou. V roce 1855 vystupovali ve Vratislavi a Berlíně a v roce 1856 v Paříži. V květnu téhož roku přijeli do Londýna.

Musical World z 21. března 1857 inzeroval čtyři koncerty The Brousil Family pořádané v jejich tehdejším londýnském bydlišti (22 Notingham Place, New Road) ve čtvrtek 19. a 26. března a 2. a 9. dubna 1857 za vstupné: jedna guinea za podepsanou vstupenku a půl guineje za nepodepsanou vstupenku. Recenzent Illustrated London News zaznamenal v březnu 1859, že Brousilova rodina vystoupila třikrát před anglickou královnou a uskutečnila další koncerty, např. v Crystal Palace. Podle recenzenta Berta jako vedoucí sextetu ještě nedosáhla ženského věku. Profesor pražské konzervatoře Moritz Mildner uspořádal první veřejné vystoupení Berty se sourozenci při příležitosti narozenin jejich otce Františka Brousila.

V květnu 1867 hrála Berta v Chathamu v kvartetu se sestrou Cecílií (druhé housle, piano), bratrem Aloisem (první housle, tenor) a Madame A. Grant (klavír). V červenci 1867 provázela Berta Brousilová venezuelskou pianistku Teresu Carreño v londýnské St. James´s Hall.


The Brousil Family, as they appeared at Buckingham Palace before Her Majesty

the Queen, H.R.H. Prince Albert and The Royal Family, 1857Recenzent časopisu Musical Standard r. 1872 považoval Bertu Brousilovou za vážnou soupeřku (a dangerous rival) moravské rodačky, houslistky Vilemíny Nerudové, která na britských ostrovech vystupovala pod jménem Madame Norman-Neruda a později Lady Hallé. Zčásti hrály shodný repertoár, od Beethovenových Romancí, přes Brahmsovy Uherské tance po skladby Henriho Vieuxtempse. Berta Brousilová hrála 18. března 1857 v Buckingham Palace Vieuxtempsovu Reverii a Vilemína Nerudová záhy po příjezdu do Londýna 17. května 1869 Vieuxtempsovo Adagio z houslového koncertu č. 4, op. 31. V Londýně strávily mezi lety 1869 a 1911 společných dvaačtyřicet let. Koncertovaly na stejných místech, někdy dokonce brzy po sobě, jako roku 1855 ve Würzburgu. Obě ženy se vypravily na koncertní turné do USA. V Evropě vystupovaly ve stejných koncertních síních (St. James´s Hall v Londýně, Kurhaus ve Wiesbadenu). O obou houslistkách referoval londýnský (nejen hudební) tisk. Berta Brousilová vystupovala častěji mimo hlavní centra britské monarchie a nevyhýbala se koncertům v malých obcích. Příkladem je uctivá poklona sourozencům Brousilovým, zvláště Bertě, jež přišla z Malvern v hrabství Worcestershire, kde se 28. listopadu 1867 konal koncert, který recenzenta T.L. přiměl napsat: "I must not be individuous on either; where all is done so well, it would be unfair. But I must accord to Bertha Brousil all praise for her distinguished abilities; the lovely emotions she throws into her instrument is absolutely electrifying. The facility of her execution and the ease with which she surmounts all difficulties, made an indelible impression on all who know what music is. Her broad tone, arpeggios, double stopping, make her one of the best interpreters of the instrument we have,

and her sweet simplicity must endear all who hear her." Z dalších sourozenců na koncertu recenzent z Malvern jmenovitě vzpomněl bratra Adolfa. Zahráli Mendelssohnův kvartet D-dur. Závěrem si recenzent povzdechl, že Brousilovi hráli před poloprázdným a nevytopeným sálem. Z Bradfordu přišel do Musical Times příznivý ohlas na koncert Berty Brousilové 19. října 1874, kdy hrála Ernstovu Elegii.

V roce 1882 provozovali sourozenci Brousilovi vlastní hudební školu. Jako profesor klavíru a kompozice na ní působil Johann Bonawitz. Na special matinée musicale této školy v pondělí 27. března 1882 přijal pozvání houslový virtuos Joseph Joachim, dlouholetý kolega Vilemíny Nerudové. Hrál první housle v prvních dvou větách (allegro energico; allegreto moderato) Bonawitzova klavírního kvintetu G-moll za doprovodu autora kompozice Johanna Bonawitze (klavír), two Misses Brousil (druhé housle a viola) a Jana Adolfa Brousila (violoncello). Ve druhé větě Bonawitzovy skladby Joseph Joachim zaujal efektním pizzicatem. Posléze vestoje přidal svých Seventeen variations E-moll a E-dur, v níž hojnou měrou uplatnil dvojitou pauzu (double stopping). Mdlle. Thereza (sic) Brousil zahrála Joachimovu Romanci B-dur a její bratr Jan Adolf Dunklerův Chanson à Boir A-dur. Recenzent se musel zmýlit u jména Theresa Brousil, mezi sourozenci Brousilovými Tereza nebyla. Mínil zřejmě Bertu Brousilovou. Na violu hrála v kvintetu její sestra Cecílie.

V březnu a dubnu 1883 pořádali Berta a Jan Adolf Brousilovi ve svém bydlišti ve Westbourne Villas, Harrow Road, koncerty, na nichž s pianistkou Mary Wurm, žákyní Clary Schumann, uvedli Mendelssohnova tria C-moll a D-moll; Beethovenovo trio C-moll, op. 1, č. 3; a posíleni panem Collinsem, také Rheinbergerův klavírní kvartet Es-dur. Berta Brousilová a Mary Wurm přednesly Beethovenovu klavírní Sonátu č. 3 Es dur. Mary Wurm a Jan Adolf Brousil zahráli Rubinsteinovu Sonátu D-dur pro housle, klavír a violoncello. Berta Brousilová předvedla houslové sólo Ernst - Hellerových Pensées Fugitives, č. 3 a 9. Mary Wurm přednesla Beethovenovu Sonátu Cis-moll, op. 27, č. 2; a Chopinovu Baladu G-moll. Alois Brousil zahrál Servaisovu fantasii Le Désir.

Na grand matinée 10. května 1883 uvedla Berta Brousilová Dotzauerův kvartet pro housle, violoncello a kontrabas. Marie Wurm představila svou vlastní Mazurku a Chopinovo Nokturno Des-dur a spolu s Adolfem Brousilem vlastní Sonátu G-dur. Na programu byl také Benedictův smyčcový kvartet, op. 87.

Na koncertu Johanna Heinricha Bonawitze 9. května 1883 v Blüthner Rooms, Kensington Gardens Square, vystoupila Cecílie Brousilová v Bonawiztově Concert Dramatique. Cecílie provázela Bonawitze v prosinci 1883 na koncertě, kde zaznělo kromě Bonawitzovy vlastní skladby Five Dances, op. 3; také Schubertovo Impromptu, č. 4; Schumannova Fantasia, op. 17; Mozartova Fantasia D-moll; Brahmsův Liebeslieder Walzer; Bachova Gavotta D-moll;

Beethovenova Sonáta č. 3 C-dur; Chopinova Nokturna As-dur a Des-dur; Mazurka B-moll; a Valse Des-dur.

Po smrti nejmladšího sourozence Aloise v roce 1888 skončilo společné účinkování The Brousil Family. Z turné Berty Brousilové po USA otiskl Brooklyn Daily Eagle 16. května 1890: „Mlle. Brousil is a picturesque little old lady with gray hair, who plays with great clearness of tone and who is almost always sure of pleasing an audience.“ V roce 1896 vyšlo v Musical News: „Mdlle. Bertha Brousil secured a genuine triumph by her renderings of an air by Bach and a mazurka, and to some among the audience who were able to recall her performances as one of the Brousil family many years ago, the delight of the moment was enhanced by the pleasurable memories awakened by her name and appearance.“

New-York Daily Tribune z 13. listopadu 1892 inzeroval koncert Berthy Brousil na 8. prosince 1892 ve Steinway Hall. Přestože tehdy žila mnoho let ve Velké Británii, byla představena jako eminent Bohemian violiniste-virtuoso and teacher.

V roce 1908 uspořádal Johann Bonawitz koncert na podporu Berty Brousilové, jež se ocitla ve finančních nesnázích. Musical Standard k tomu napsal: „Health is broken down and Miss Brousil is unable to do more work.“

Stručné oznámení o úmrtí slečny Berty Brousilové přinesly Musical Times z 1. prosince 1919.


Použité zdroje (řazeno chronologicky):


Matriční zápis o narození Antonie Anny Brousilové 19. srpna 1834 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6373/28


Matriční zápis o narození Alberty (Vojtěšky) Marie Josefy Brousilové 9. června 1838 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6373/206


Matriční zápis o narození Albína Františka Josefa Brousila 5. března 1841 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6373/343/2206/1529/32/0


Matriční zápis o narození Cecílie Anny Adolfíny Brousilové 12. října 1843 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6374/95/2130/1211/34/0


Matriční zápis o úmrtí Cecílie Brousilové 14. října 1843 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6414/52/2159/1639/29/0


Matriční zápis o narození Jana Adolfa Brousila 5. ledna 1845 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6374/158


Matriční zápis o narození Aloise Cecilii Jana Brousila 6. května 1846 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6374/242


Matriční zápis o narození Cecílie Anny Brousilové 29. září 1847 v jihočeském Písku na čp. 106.

https://digi.ceskearchivy.cz/6374/325


Příloha k Lumíru č. 17, 2.5.1854, s. 65.

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Lumir/4.1854/p17/65.png


Příloha k Lumíru č. 19, 9.5.1854, s. 73.

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Lumir/4.1854/p19/73.png


P. Scudo: Revue Musicale. Les sociétés et les musiciens de concert. (La famille Brousil) In: Revue des deux mondes, juillet-août 1856, s. 440.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86940s/f443.item


Court Circular. In: The Times, 19 March 1857, s. 9.

https://www.thetimes.co.uk/archive/article/1857-03-19/9/1.html?region=global#start%3D1857-03-19%26end%3D1857-03-20%26terms%3DBertha%20Brousil%26back%3D/tto/archive/find/Bertha+Brousil/w:1857-03-19%7E1857-03-20/1 (přílohou foto The Brousil Family, as they appeared at Buckingham Palace before Her Majesty the Queen, H.R.H. Prince Albert and The Royal Family, 1857)


The Brousil Family. In: Musical World, 21 March 1857, s. 177.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044043849900&view=1up&seq=189


The Family Brousil of Prague 1857.

https://www.rct.uk/collection/2906228/the-family-brousil-of-prague


The Brousil Family. In. Illustrated London News, 12 March 1859, s. 270 (obr. příloha s. 272).

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c0000035915&view=1up&seq=216 a https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.c0000035915&view=1up&seq=218


R.S.G.: Chatham. In: Musical World, 25 May 1867, s. 345.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044043849991&view=1up&seq=355


B.B.: Mdlle. Teresa Carreño. In: Musical World, 10 August 1867, s. 547.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044043849991&view=1up&seq=557


T.L.: News from Malvern (Thursday 28th November 1867; Brousil Family). In: Musical World, 14 December 1867, s. 850.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044043849991&view=1up&seq=860


„Mdle.Bertha Brousil will perhaps be a dangerous rival to Madame Norma [sic] Neruda for the dignity of the première violiniste of the day“ (Musical Standard 1872, S. 233). In: Europäische Instrumentalistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts, Sophie Drinker Institut.

https://www.sophie-drinker-institut.de/brousil-bertha


Brief Summary of Country News. Bradford. (Miss Bertha Brousil) In: The Musical Times, 1 November 1874, s. 691.

https://www.jstor.org/stable/3352803?seq=1#metadata_info_tab_contents


The Brousil School of Music. In: Musical Standard, 1 April 1882, s. 199.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044043918002&view=1up&seq=211


The Brousil Musical Matinees (1st March 1883). In: Musical Standard, 10 March 1883, s. 146.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951001935686b&view=1up&seq=156


The Brousil Chamber Concerts. (15th March 1883, Miss Bertha and Mr. Alois Brousil) In: Musical Standard, 24 March 1883, s. 182.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n158/mode/2up


The Brousil Matinees. (5th April 1883, Miss Bertha Brousil and Mdlle. Wurm, the gifted pupil of Mdme. Schumann; violoncello Mr. J. A. Brousil) In: Musical Standard, 14 April 1883, s. 227.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n186/mode/2up


The Brousil Concerts. (19th April 1883, Miss Bertha Brousil, Mr. J. A. Brousil, Mdlle. Wurm) In: Musical Standard, 28 April 1883, s. 254.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n214/mode/2up


At the matinée of Mdlle. and M. Brousil (10th May 1883 at St. James´s Hall) In: Musical Standard, 19 May 1883, s. 314.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n274/mode/2up


Mr. J. B. Bonawitz. (9th May 1883 at Blüthner Rooms, Kensington Gardens Square) In: Musical Standard, 19 May 1883, s. 314.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n274/mode/2up


Mr. J. B. Bonawitz´s „Historical Recitals“. (Wednesday 7th November 1883 at Blüthner Rooms, Bayswater; with Miss Cecilie Brousil) In: Musical Standard, 17 November 1883, s. 305.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n634/mode/2up


A.M.: J. B. Bonawitz´s „Historical“ Pianoforte Recitals. (Wednesday 5th December 1883 at Blüthner Rooms, with Miss Cecilie Brousil) In: Musical Standard, 15 December 1883, s. 368.

https://archive.org/details/musicalstandard01unkngoog/page/n698/mode/2up


Miss Bertha Brousil. In: New-York Daily Tribune, 13 November 1892, s. 11.

https://www.loc.gov/resource/sn83030214/1892-11-13/ed-1/?sp=11&r=0.551,1.266,0.397,0.189,0


Obituary (Mlle. Bertha Brousil). In: Musical Times, 1 December 1919, s. 698.

https://www.email.cz/download/k/biUMWSp-spXyKV__9oHO_4basptBHbEQ_gkIs9fmoBlpCZKgrgajp9rJHNPmVShfw-E0688/3701943.pdf


Znamenitá houslistka Berta Brousilová z Písku. In: Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského, roč. 9, 24. září 1925, č. 4-6, s. 77.

http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:ce835030-f49a-11e3-908d-001b63bd97ba&q=Berta%20Brousilov%C3%A1#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:ce835030-f49a-11e3-908d-001b63bd97ba


The Brousil Family. In: Peter Holman: Life After Death. Viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch, The Boydell Press, Woodbridge 2010, s. 294-295.

https://books.google.cz/books?id=RUzBfC_NRAIC&pg=PA295&lpg=PA295&dq=Bertha+Brousil&source=bl&ots=kIti0Da_yN&sig=ACfU3U08T8acf3Is_rCSC5aCmqz7w0--7w&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjzooKB_fftAhXKzIUKHbneCU44ChDoATAHegQICBAC#v=onepage&q=Bertha%20Brousil&f=false

Jiří Sankot: „Český Berlioz“ z chudé chválenické rodiny (obsáhlý medailon Františka Němce, učitele Berty Brousilové). In: Obec Chválenice, webové stránky.

http://www.chvalenice.cz/m/obec-107/z-historie-obce-1/kapitoly-z-historie/rodiny-a-osobnosti/cesky-berlioz-z-chude-chvalenicke-rodiny/


Radek Hasalík
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic